7 °C Ankara, TR
5 Aralık 2021

Türkiye Uzay Ajansı KPSS’siz işçi alıyor

Türkiye Uzay Ajansı Türkiye Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sayfası üzerinden yeni bir ilan yayınladı.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Türkiye Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sayfası üzerinden yeni bir ilan yayınladı. İSKUR ‘kamu işleri’ sayfasındaki ilana göre, cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Türkiye Uzay Ajansı’nın kalıcı istihdamında yapılacak yeni ilanlar açıldı. İş başvuruları bugün başladı ve 26 Şubat 2021’de sona erecek. En az orta öğretim (lise veya dengi) mezunu olan adaylar başvuru yapabilecek olup, başvurular için KPSS şartı aranmayacaktır.

Peki, işçi almak için istenen koşullar nelerdir? Personel hangi mesleklerden alınacak? İşe alımla ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu esası kapsamı ile “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Temininde Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alınacaktır.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI

Kura ve mülakat yöntemi ile yapılacak alım sonucunda toplam 4 personel “Temizlik Görevlisi” unvanıyla işe başlayacaktır.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

 1. En az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.
 2. İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
 3. Erkek adaylar için askerliği yapmış, muaf veya tecilli olması gerekmektedir.
 4. İlana başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
 5. İşini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.(Devlet Hastanesinden sağlık raporu)
 6. İlanın yayın tarih itibariyle Ankara’da ikamet ediyor olmak

GARSON ALIMI

Kura ve mülakat yöntemi ile yapılacak alım sonucunda toplam 2 personel “Garson” unvanıyla işe başlayacaktır.

GARSON İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

 1. Orta öğretim kurumlarının (Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri / Mesleki ve Teknik Liseler) Yiyecek ve İçecek Bölümlerinin Servis dalından mezun olmak
 2. İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
 3. Erkek adaylar için askerliği yapmış, muaf veya tecilli olması gerekmektedir.
 4. İlana başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
 5. İşini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.(Devlet Hastanesinden sağlık raporu)
 6. İlanın yayın tarih itibariyle Ankara’da ikamet ediyor olmak

BAŞVURU İÇİN GENEL ŞARTLAR

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı almıyor olmak.
 3. Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında vardiyalı çalışmaya ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
 4. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak. (Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden sağlık raporu olmak.)
 5. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
 6. Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle belirtilen bölümlerden mezun olmak.
 7. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
  a) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
  b) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
  kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
  c) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
 8. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.
 9. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine göre yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Başvuru talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular işe alım
  sürecinin her aşamasında reddedilebileceği gibi başvuru esnasında şartları taşıyıp, sonradan talep şartlarından birinin herhangi bir şekilde yitirilmesinde iş akdi haklı nedenle fesih edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet
  Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
 10. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan işçilere 2 (iki) ay deneme süresi uygulanacaktır. Bu süre içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
 11. Adaylar ilan edilen kadrolardan İŞKUR’da yayımlanan listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla başvuru yapılması durumunda tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 12. Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümleri gereğine göre işlem tesis edilir.

KURA İŞLEMİ KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

 1. Başvuruların tamamı İŞKUR web sitesi (https://ankara.iskur.gov.tr/) üzerinden 22.02.2021-26.02.2021 tarihleri arasında başvurular yapılacak olup noter kurası çekimi için başvuru listeleri İŞKUR tarafından kurumumuza gönderildiğinde noter kurasına katılacakların
  isim listesi www.tua.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.
 2. “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili hükümlerine göre ihtiyaç duyulan hizmet türlerinde istihdam edilecek işçiler için sözlü sınav yapılacak olup, sözlü sınavına girmeye hak kazanan adaylar noter kurası sonucu belirlenecektir. İŞKUR tarafından bildirilen tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısının (ilan edilen kadro sayısının) 4 katı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirlenecektir. Noter kurası sonucu sözlü sınava girmeye hak kazanan ve talep şartlarını sağlayanlar arasından sözlü sınavda başarılı olanlar istihdam edilecektir
 3. Noter kura çekilişi ile ilgili noterlikçe belirlenen yöntemle 09.03.2021 tarihinde Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı hizmet binasında gerçekleştirilecek olup COVİD-19 tedbirleri kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacaktır.
 4. Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda Başkanlığın
  https://www.tua.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır.
 5. Kura sonuçları ve ihtiyaç duyulması halinde adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler https://www.tua.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilanlar tebligat yerine geçecektir.
 6. Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Başkanlığımız tarafından kendilerine herhangi bir ödeme yapılmış ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
 7. Atama hakkı kazanan ancak işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak üzere yerleştirme yapılacaktır.

Benzer İçerik

Çankaya Belediyesi Sürekli Kadro KPSS Olmadan 146 Personel Alımı

Çankaya Belediyesi tarafından İŞKUR’da yayınlanan ilanda KPSS şartsız farklı unvanlarda 146 personel alımı yapılacağı açıklandı. İŞKUR web sayfasında yayımlanan ilana göre Ankara ili Çankaya Belediyesi bünyesinde istihdam edilmek üzere sürekli kadroda KPSS şartsız 146 personel alınacaktır. Alınacak personellerin unvanları ve sayıları 40 Çöp Kamyonu Şoförü, 85 Vasıfsız İşçi, 2 Fitnes Antrenörü, 1 Havuz Operatörü, 1 […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir