6 °C Ankara, TR
5 Aralık 2021

Adalet Bakanlığı Toplam 11 Bin 484 Memur Alımı Yapıyor

Az önce, Adalet Bakanlığı yaptığı duyuru ile 11 bin 484 kişilik kadro için ilan yayımlandı. Kılavuz adaylarla paylaşıldı. Kadro dağılımı ve şartlar haberimizde.

Adalet Bakanlığı 11 bin 484 Kamu personeli işe alım ilanı yayınlandı. Adayların müjde az evvel geldi. Resmi duyurulara göre Adalet Bakanlığı Merkez ve İl Teşkilatları ile Cezaevleri ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne 11 bin 484 kamu personeli istihdam edilecek. Yayınlanan ilanlara göre şartlar ve detaylar aşağıdaki gibidir.

Sözleşmeli Zabıt Kâtibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför, Aşçı ve İşaret Dili Tercümanı Personel İstihdamı Sınav İlânı

Adlî ve İdarî yargıda görev yapmak üzere;

EK-1/A,B,C,D,E,F listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre 3.605 sözleşmeli zabıt kâtibi (EK 1/A), 700 sözleşmeli mübaşir (EK-1/B), 625 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi (EK-1/C), 110 sözleşmeli şoför (EK-1/D), 25 sözleşmeli aşçı (EK-1/E) ve 10 sözleşmeli işaret dili tercümanı (EK-1/F) olmak üzere toplam 5.075 personel alınacaktır.

Adalet Bakanlığı Bakanlık Merkez ve Merkez Atamalı Taşra Teşkilatı

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 06 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin 8. fıkrası / 06/1978 ve 7/15754 sayılı ve Adalet Bakanlığı Devlet Memurları Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre 2020-KPSS (B grubu) sıra sırasına yerleştirilmek kaydıyla yerleştirme ile birlikte Bakanlığımız tarafından adaylar arasından yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre her unvan ve yer için boş pozisyonun 3 katı yapılır. Ek-1 listesinde belirtilen 237 kadroya personel alınacaktır.

Sözleşmeli İcra Kâtipliği (657 SK. 4/B) Sınav İlanı

İcra Dairelerinde çalışmak için; 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel İstihdamına İlişkin Esaslar” ekli listede yeri, numarası, unvanı ve niteliği belirtilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 / B maddesi kapsamında adalet komisyonlarınca yapılacak başvuru ve sözlü sınav sonuçlarına göre 814 sözleşmeli icra memuru alınacaktır.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114’üncü maddesi, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 ve 11’inci maddeleri, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre, EK-1 listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen ceza infaz kurumları için sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 4.918 infaz ve koruma memuru, 19 büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), 51 hemşire, 20 sağlık teknikeri, 157 teknisyen, 156 destek personeli (şoför), 33 destek personeli (aşçı), 4 destek personeli (kaloriferci) olmak üzere toplam 5.358 personel alımı yapılacaktır.

Adlî ve İdarî yargı için Mübaşir, Katip kadroları için 5075 Personel Alımı Başvuru Kılavuzu

Merkez ve Taşra Teşkilatına 237 Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Kılavuzu

İcra Dairelerinde görev yapmak üzere 814 İcra Katibi Alımı Başvuru Kılavuzu

Adalet bakanlığı CTE 5358 Personel Alımı Başvuru Kılavuzu

Benzer İçerik

Ankara Büyükşehir Belediyesi 150 itfaiye eri alacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na itfaiye Eri alımı yapılacaktır. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş […]

Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Alımı Yapıyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kapsamında Tablo1’de belirtilen pozisyonlar için sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Tablo-1: İstihdam Edilecek Sözleşmeli Personelin Unvan ve Boş Pozisyonlarının Dağılımı POZİSYON UNVANI ÖĞRENİM DÜZEYİ POZİSYON […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir